Świętość nigdy nie wychodzi z mody

9 listopada

Święci swoim życiem pokazują, że życie należy budować na Chrystusie i z Chrystusem, to znaczy budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana.

To budować z Kimś, kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas: Drogi jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję. To budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie może zaprzeć się samego siebie.

To budować z Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym ludzkim sercem i mówi: Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. To budować z Kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą wieczność: Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku.