Świętość nigdy nie wychodzi z mody

10 listopada

Święci to ludzie, którzy żyli pokazali, że razem z Bogiem można zbudować udane własne życie.

Pomyślmy. Jak budować ten dom? Zapewne to pytanie niejeden raz było w naszych serc i jeszcze niejeden raz się pojawi. To jest pytanie, które nie raz trzeba sobie stawiać. Każdego dnia musi odzywać się w sercu: jak budować ten dom, któremu na imię życie?

Jezus, którego słowa są zapisane w Ewangelii według św. Mateusza, wzywa nas do budowania na skale. Bo tylko wtedy dom nie runie.

Patron dnia dzisiejszego św. Leon Wielki, papież mówi, że budować na skale to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. Jezus mówi: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

Nie chodzi tu o puste słowa, wypowiedziane przez kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa.