Uncategorized

Wiata w Bałuciance

Wiata przy zabytkowej cerkwi w Bałuciance

jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020