Aktualności

Dożynki 2023

Podkarpacki Program Odnowy Wsi – 2023

Zgodnie z Sołecką Strategią Rozwoju Wsi, sołectwo Królik Polski w bieżącym roku realizowało zadanie pn. „Doposażenie Domu Ludowego (zakup wyposażenia do kuchni) oraz zorganizowanie dożynek, w miejscowości Królik Polski”.
Na realizację zadania w 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przekazał środki w wysokości 12 000 zł, wkład własny został pokryty z Funduszu Sołeckiego. Środki te zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do Domu Ludowego. Realizując program, mieszkańcy muszą wykazać się pracą własną. Tym razem było to zorganizowanie dożynek parafialnych, które miały miejsce w dniu 3 września.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się korowodem, który przeszedł od Domu Ludowego do kościoła, następnie została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Wojciech Bolanowski. Po zakończonej mszy dożynkowej zebrani przeszli do Domu Ludowego, gdzie gospodarze tegorocznych dożynek – mieszkańcy sołectwa przygotowali poczęstunek w organizacji którego został wykorzystany zakupiony sprzęt.

Zadanie udało się zrealizować dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Grupy Odnowy Wsi, organizacjom i grupom działającym w miejscowości przy współudziale dzieci, młodzieży, mieszkańców wioski i partnerów.


Zadanie  pn. „Doposażenie Domu Ludowego (zakup wyposażenia do kuchni) oraz zorganizowanie dożynek, w miejscowości Królik Polski” zrealizowane przy pomocy środków
z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025

 


fot. Maciek Pitrus