Majówki

1 maja 2020 • MAJÓWKI •

Tegoroczne refleksje związane z miesiącem majem będą poświęcone parafii Królik Polski, gdyż z historią tej ziemi jest bardzo mocno związana Matka Boża.

Parafia Królik Polski

Parafia Królik Polski położona jest w Beskidzie Niskim nad rzeką Tabor, dopływem Wisłoka.

Szata roślinna Beskidu ukształtowała się pod wpływem warunków klimatycznych, tworząc kilka tysięcy lat temu puszczę karpacką, w której dominowały buk, jodła i grab. Od XIV wieku, w miarę kolonizacji tych terenów, następowało karczowanie lasów pod uprawy rolne i osady. Zmieniał się także skład gatunkowy na rzecz dębu, brzozy, lipy, sosny i jesionu. Obecnie dominują lasy z przewagą buka, jodły i sosny. Rosną tu także modrzewie i cisy.

I widział Bóg, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Świat jest dobry. Panuje w nim porządek, bogactwo, mądrość i piękno.

Bóg, stwarzając świat i człowieka, dał pierwsze i powszechne świadectwo swojej wszechmocnej miłości i swojej mądrości.   Po stworzeniu Bóg nie pozostawił stworzenia samemu sobie. Bóg w każdej chwili nie tylko daje światu istnienie, ale prowadzi świat do jego celu.  Wiara w Bożą Opatrzność daje człowiekowi radość, ufność, wolność i mądrość.