Majówki

2 maja 2020 • MAJÓWKI •

Można tu podziwiać wiele pięknych  łąk. Podczas sierpniowych i wrześniowych spacerów suchsze tereny urzekają kwitnącymi wrzosowiskami.

Duża lesistość i stosunkowo niewielkie zaludnienie sprawiają, że Beskid Niski jest ostoją wielu gatunków zwierząt, w tym między innymi niedźwiedzia brunatnego, żbika, rysia, wilka, jelenia, sarny, dzika, kuny leśnej, wydry, bobra. W lasach można spotkać orlika krzykliwego, jastrzębia, pustułkę, myszołowa, puchacza, bociana czarnego, pliszkę górską. Fauna gadów i płazów typowa jest dla Karpat. Występują tu wszystkie gatunki krajowych traszek. W pobliżu potoków często spotykamy salamandrę plamistą. Z gadów występują tu także dwa gatunki jaszczurek: zwinka i żyworodna. Podczas letnich spacerów należy zwracać uwagę na wygrzewające się na słońcu żmije zygzakowate.

Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami.

Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi. Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia.