Wielkanoc

Środa V Tygodnia Okresu Wielkanocnego

Z Dziejów Apostolskich
W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.

Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół, szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.

Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał.

ROZWAŻANIE

Św. Paweł opowiadając o działaniu Boga w sercach pogan, umacniał wiarę w tych, którzy przyjęli chrzest. Naszym zadaniem jest głosić co Bóg uczynił dla nas.