Świętość nigdy nie wychodzi z mody

4 listopada – Wspomnienie św. Karola Boromeusza

Karol urodził się 3 października 1538 r. w rodzinie arystokratycznej.

Ojciec Karola wyróżniał się prawością charakteru, głęboką religijnością
i miłosierdziem dla ubogich.
Pierwsze nauki pobierał Karol na zamku rodzinnym w Arona.

Po ukończeniu studiów w domu wyjechał zaraz na uniwersytet do Pawii, gdzie zakończył studia podwójnym doktoratem z prawa kościelnego i cywilnego.

Za przyczyną swojego wuja, papieża Piusa IV, Karol trafił do Rzymu. Bardzo szybko został kardynałem. i arcybiskupem Mediolanu.

Karol jednak bardzo poważnie traktował powierzone sobie obowiązki.
Wkrótce Karol stał się pierwszą po papieżu osobą w Kurii Rzymskiej. Praktycznie nic nie mogło się bez niego dziać.

Jako arcybiskup Mediolanu z całą wrodzoną sobie energią zabrał się do pracy. W 1564 r. otworzył wyższe seminarium duchowne (jedno z pierwszych na świecie). Popierał zakony i szedł im z wydatną pomocą. Dla ludzi świeckich zakładał bractwa – szczególnie popierał Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, mające za cel katechizację dzieci. Dla przeprowadzenia koniecznych reform i uchwał Soboru Trydenckiego (1545-1563) zwołał wiele synodów. W Mediolanie założył szkołę wyższą filozofii i teologii, której prowadzenie powierzył jezuitom. Był fundatorem przytułków: dla bezdomnych, dla upadłych dziewcząt i kobiet, oraz kilku sierocińców. Kiedy za jego pasterzowania wybuchła
w Mediolanie kilka razy epidemia, kardynał Karol nakazał otworzyć wszystkie spichlerze i rozdać żywność ubogim. Skierował także specjalne zachęty do duchowieństwa, aby szczególną troską otoczyło zarażonych oraz ich rodziny.

Podczas zarazy w 1576 r. niósł pomoc chorym, karmiąc nawet 60-70 tysięcy osób dziennie; zaopatrywał umierających; oddał cierpiącym wszystko, nawet własne łóżko. W czasie zarazy ospy, która pochłonęła ponad 18 tysięcy ofiar, zarządził procesję pokutną, którą prowadził idąc ulicami Mediolanu boso.
W 1572 r. na konklawe był poważnym kandydatem na papieża.
Karol zasłużył się bardzo w pracach Soboru Trydenckiego. W wielką gorliwością wprowadzał w życie postanowienia  soboru.  Zmarł w Mediolanie 3 listopada 1584 r.

Święty Karol zachęca nas, abyśmy pełnili uczynki miłosierdzia.