Świętość nigdy nie wychodzi z mody

20 listopada

Św. Rafał Kalinowski, którego dzisiaj Kościół wspomina przypomina nam, że szczęście, którego szukamy i którego mamy prawo zakosztować, ma imię i oblicze: jest nim Jezus z Nazaretu, ukryty w Eucharystii.

Tylko On nadaje człowieczeństwu pełnię życia! Powiedzmy „tak” temu Bogu, który chce się nam dać. Kto pozwala wejść Chrystusowi w swoje życie niczego nie traci, niczego – absolutnie niczego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim. Nie!

Tylko w tej przyjaźni otwierają się rzeczywiście na oścież drzwi życia. Tylko w tej przyjaźni doświadczamy tego, co jest piękne i co nas wyzwala. Chrystus niczego nie ujmuje z tego, co w człowieku jest piękne i wielkie, lecz prowadzi wszystko do doskonałości na chwałę Bożą, szczęście ludzi, zbawienie świata.