Wielkanoc

Wtorek V tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Św. Jan Paweł II, Jasna Góra, Polska

Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Co to znaczy: czuwam?

To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Czuwam  to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam  to znaczy: miłość bliźniego  to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność.

Czuwam  to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.