Wielkanoc

Wtorek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Człowiek ochrzczony posiada owczarnię, jaką jest Kościół. W Kościele owce nigdy nie wybierały i nie wybierają pasterzy. Mogą przedstawić kandydatów. O wyborze decyduje Bóg. Pasterz w Kościele jest świadom tego, że Bóg rozliczy go dokładnie z odpowiedzialności za owce. Jeśli nie sprosta zadaniu, czeka go to, co już zostało jasno w Biblii powiedziane: Biada pasterzom owiec.

Podziękujmy Bogu za rodziców – mądrych ojców i mądre matki. Podziękujmy za odpowiedzialnych nauczycieli i wychowawców. Podziękujmy za sprawiedliwych, którzy pełnią funkcje społeczne, mając na uwadze dobro wspólne, a nie własne korzyści. Prośmy Ojca Niebieskiego, byśmy zawsze mieli dobrych pasterzy, zarówno w Kościele, jak i w ojczyźnie.