Wielki Post

Wtorek I Tygodnia Wielkiego Postu ♦WIELKI POST♦

Pancerz
Pancerz ochrania pierś żołnierza, a tym samym zabezpiecza przed zranieniem serca. Pierwotnie był to skórzany kaftan, później wzmacniano go metalowymi łuskami i taśmami. Takim pancerzem jest sprawiedliwość. Chodzi tutaj
o sprawiedliwość Boża. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Wiedział to św. Jerzy dlatego postanowił przyjść z pomocą mieszkańcom  Sileny. Uwalniając ich od podstępnego działania  Diabła doprowadził ich do wiary w prawdziwego Boga.

Ta postawa została zaszczepiona w Jerzym przez jego wierzących rodziców. Jerzy urodził się w 270 roku, a zginął śmiercią męczeńską w 303 roku. Według Złotej legendy Jerzy był człowiekiem miłosiernym, dzielnym rycerzem
i męczennikiem. Jako żołnierz służył w armii cesarstwa rzymskiego i został mianowany trybunem. Jednak kiedy za panowania Dioklecjana i Maksymiliana rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, postanowił porzucić służbę, a swoje bogactwa rozdać biednym. Takie zachowanie nie spodobało się urzędującemu
w mieście Diospolis namiestnikowi Dacjanowi, który postanowił poddać byłego żołnierza okrutnym i wymyślnym torturom, które zakończyły się śmiercią.

Kluczem do tego, aby znaleźć się w obszarze Bożego planu zbawienia jest wiara. Jest ona tarczą, czyli kolejnym elementem zbroi Bożej, który uzupełnia zadanie pancerza. To sprawiedliwość Boga, który zapewnia nam ochronę i zbawienie, broni nas przed realizacją szatańskiego planu, jakim jest potępienie.