Uncategorized

Wspomnienie św. Marty

29 lipca Św. Marty – wspomnienie obowiązkowe

3 km od Jerozolimy leży miasteczko Betania, położone na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Tam mieszkał Łazarz z siostrami Marią i Martą którzy byli przyjaciółmi Jezusa. Gospodynią domu Łazarza była Marta. To ona krzątała się przy kuchni, porządkach i wszystkich gospodarskich sprawach. Św. Łukasz w swojej Ewangelii wspomina nawet, jak kiedyś żaliła się Panu Jezusowi, że siostra jej nie pomaga. To ona też z wielką wiarą – jak wspomina św. Jan – prosiła Pana Jezusa o wskrzeszenie brata – Łazarza.

Aramejskie imię Marta znaczy „pani”. Na Wschodzie cześć św. Marcie oddawano już od V wieku, na Zachodzie od VIII wieku. Już w VI wieku w Betanii na miejscu domu Łazarza, Marty i Marii wybudowano bazylikę.

Jest uważana za patronkę życia domowego, gospodyń domowych, kucharek, służących, właścicieli hoteli, rzeźbiarzy i malarzy.