Uncategorized

Wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi Panny, dziadków Jezusa, świętych Joachima i Anny.

Dziś Kościół obchodzi wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi Panny, dziadków Jezusa, świętych Joachima i Anny.

W ich domu przyszła na świat Maryja, niosąc w sobie niezwykłą tajemnicę Niepokalanego Poczęcia.

W ich domu wzrastała, a towarzyszyła Jej ich miłość i wiara.

W ich domu nauczyła się słuchać Pana i postępować zgodnie z Jego wolą.

Święci Joachim i Anna są częścią długiego łańcucha osób, które przekazywały miłość do Boga w cieple życia rodzinnego, aż do Maryi, która przyjęła w swym łonie Syna Bożego i dała Go światu, dała Go nam.

Jakże cenną wartością jest rodzina, jako uprzywilejowane miejsce przekazywania wiary!

Dziadkowie są bardzo ważni w życiu rodziny, w przekazywaniu owego dziedzictwa humanizmu i wiary, istotnego dla każdego społeczeństwa!

I jakże ważne jest spotkanie i dialog między pokoleniami, zwłaszcza w obrębie rodziny.

Dzieci i osoby starsze budują przyszłość narodów; dzieci, bo będą kontynuować historię, osoby starsze, ponieważ przekazują doświadczenie i mądrość życia

Papież Franciszek