Wielki Post

Wielki Wtorek ♦WIELKI POST♦

Z Ewangelii według św. Jana
W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej!  Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

Dziś czytana jest w Kościele Ewangelia o dwóch możliwościach w życiu człowieka, które widać w dwóch uczniach Jezusa. Jan i Judasz chodzili z Nim, słuchali Go, widzieli co czyni a także sami otrzymali Jego moc, by uzdrawiać
i wypędzać złe duchy. Byli bardzo blisko Niego. Jednak jeden z nich spoczywa na piersi Jezusa a drugi w tym samym czasie zamierza sprzedać Nauczyciela, wydać Go.

Jan spoczywa na piersi Jezusa a w Judasza wstępuje Szatan. Kogo mieszkaniem są dzisiaj ludzie? Boga czy Szatana? Gdy Judasz wychodzi jest noc. Odszedł od Światła do nocy.

Dzisiejsze pytanie, które warto sobie zadać to pytanie o nasienie, które we mnie trwa? Czy jest to nasienie Boga? Jego łaska, nauka, której owoc rodzę w codziennym życiu? Czy jest we mnie Jego życie? Odrzucając Boga, wybierając ten świat, zyski, grzech, noc i ciemność odchodzi od dobra i światła a czyniąc zło staje się zły, bo zło jest brakiem dobra. Słowo zachęca każdego dzisiaj do powrotu do łaski, do tego dobra. Zaprasza do tego, by spocząć na Jego piersi.