Wielki Post

V Niedziela Wielkiego Postu ♦WIELKI POST♦

LECZENIE SERCA – PROSTE GESTY MIŁOŚCI

Jednak chrześcijaństwo to nie religia, która polega jedynie na unikaniu grzechów. To za mało. Chrześcijaństwo wymaga od nas postawy miłości,
miłości bliźniego, miłości, która ma wymiar miłosierdzia i przebaczenia.

Nie muszą to być wielkie dzieła miłości. Miłości uczymy się w szarej codzienności. Miłość wyraża się w prostych gestach.

Spójrzmy na Jezusa, który spojrzeniem, słowem wyrywał ludzi  z grzesznego życia. A oni dotknięci tym spojrzeniem miłości zostawiali wszystko i szli za Jezusem.

Przypomnijmy sobie Jezus, kiedy ujmuje za rękę teściową Szymona Piotra
i leczy ją z gorączki, dotyka trędowatego, zatrzymuje się przy żałobnym kondukcie, by wskrzesić młodzieńca z Nain, płacze nad grobem przyjaciela Łazarza. Jezus uczy nas miłości, kiedy mówi do uczniów żal mi tego tłumu,
a potem karmi ich słowem i chlebem, a także wtedy, gdy przyjmuje gościnę grzeszników i celników.

Wszędzie gdzie jesteśmy trzeba zostawiać ślady naszej miłości, dobrego słowa, pomocy. Popatrzmy na nasze domy, czy są tam ślady naszej miłości? Posprzątany dom, ugotowany obiad, uprzątnięte obejście, odrobienie zadań
z dziećmi, pomoc rodzicom. Wielki Post to czas stawiania sobie pytania o to czy jest w naszej rodzinie miłość, czy widać ją w tych najdrobniejszych pracach. Miłości uczymy się też na Eucharystii. W prostych gestach – łamania chleba
i prostych słowach: Bierzcie i jedźcie…