Wielkanoc

Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. Ona posiada tradycję, zaś bogactwo tej tradycji, przechowywane w sercach najmłodszego pokolenia, świadczy o jego mądrości i sile przebicia. Rodzina do życia potrzebuje domu ze skrawkiem ziemi na własność, co jest warunkiem jej tożsamości i mocy. Stapia się zatem w jedno miłość wzajemna małżonków, miłość dzieci, miłość wielopokoleniowa, miłość do ziemi rodzinnej i do tego, co w tej ziemi rośnie
i co na niej stoi. Taki zabudowany skrawek ziemi, pokoleniami należący do jednych właścicieli, nazywamy ojcowizną.

Jeśli rodzina potrafi żyć w zgodzie z sąsiadami, wspólnie tworzą małą ojczyznę. Wzajemnie sobie pomagają, ufają, liczą na siebie i stają się samowystarczalni. Jeśli tworzą wspólnotę takich małych ojczyzn, odkrywają bogactwo i piękno życia jednej ojczyzny, za którą czują się odpowiedzialni i która staje się partnerem innych narodów, również mających własną ojczyznę na mapie politycznej świata.

Polska leży prawie w centrum Europy. W jej granicach żyje naród, który ma własną tożsamość, naród niewygodny dla sąsiadów ze wschodu i zachodu, którzy w zmaganiach ze sobą chcą mieć prawo do decydowania o losach naszej ojczystej ziemi i o losach naszego narodu.

To w tym zmaganiu Polacy odwołali się do opieki Matki Chrystusa i wybrali Ją jako swą Królową. Tak pod jedną datą umieszczono uroczystość na cześć Królowej Polski i wspomnienie Konstytucji 3 maja, która z punktu widzenia prawodawstwa stanowiła o nadziei i mądrości pokoleń zniewolonych przez zaborców i okupantów. Upłynęło ponad dwieście lat od ogłoszenia owej konstytucji, a ona wciąż promieniuje siłą i troską o godność człowieka i narodu.