Wielkanoc

Środa IV tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Papież Franciszek o Jezusie Dobrym Pasterzu:

Słuchanie i rozpoznawanie głosu Dobrego Pasterza oznacza zażyłość z Nim, która umacnia się na modlitwie, w szczerym spotkaniu z Boskim Nauczycielem i Pasterzem naszych dusz.

Zażyłość ta umacnia w nas pragnienie pójścia za Nim, wychodząc z labiryntu błędnych dróg, porzucając zachowania egoistyczne, aby wyruszyć na nowe drogi braterstwa i daru z siebie. Nie zapominajmy, że Jezus jest jedynym Pasterzem, który do nas mówi, zna nas, daje nam życie wieczne i nas strzeże.