Ogłoszenia parafialne

Środa III tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Poznanie Boga jest możliwe dzięki objawieniu. Objawienie Boże jest  przekazywane w Piśmie Świętym i Tradycji, a historia coraz doskonalszego poznania Boga rozpoczyna się od Abrahama. On bowiem jest pierwszym bohaterem Pisma Świętego umieszczonym w historii.

Oto kilka przymiotów naszego Boga. Jest On twórczy, nieograniczony, wieczny, cierpliwy, dobry, sprawiedliwy i miłosierny.

Z Księgi Rodzaju, dowiadujemy się że Bóg jest Stwórcą świata ducha i materii. Stwarza ten świat długo, miliardy lat. Stwarza kosmos i w nim galaktyki, stwarza układ słoneczny. Na ziemi, małej planecie, stwarza życie w procesie stopniowego doskonalenia tego co żyje. Z tego biblijnego opisu poznajemy wszechmoc Boga, Jego mądrość i niesamowitą twórczość.
Na szczycie widzialnych stworzeń umieszcza człowieka.

A ja, jako wierzący, z tym Bogiem chcę się spotkać, bo to jest mój Bóg. On mnie stwarza, bo mnie potrzebuje. On określa miejsce i czas mego istnienia,
a jeśli zostają dłużej na ziemi, zaprasza do współpracy ze sobą w doskonaleniu życia na ziemi, którą mam uprawiać.
Bóg mnie potrzebuje i jestem do Jego dyspozycji. Księga Rodzaju mówi o tym, że Bóg stwarza świat dla mnie i zaprasza mnie do uczestniczenia w dziele stwarzania. Stworzenie nie należy tylko do historii, ono jest teraz, bo Bóg nieustannie podtrzymuj w istnieniu to, co stwarza, czyli nieustannie stwarza. Tak też jest ze stwarzaniem mnie.

Do poznania Boga trzeba nieustannie dorastać. Pierwszym ważnym krokiem wtajemniczenia jest dostrzeżenie prawdy o Bogu i o sobie. Kim On jest i kim ja jestem?