Wielki Post

Środa I Tygodnia Wielkiego Postu ♦WIELKI POST♦

Obuwie
Obuwie pozwala bezpiecznie poruszać się po różnego rodzaju terenie.
Dobre obuwie wskazuje na gotowość głoszenia Ewangelii pokoju. Głoszenie Ewangelii jest czynnością związaną z przemieszczaniem się, głoszenie odbywa się „w drodze”, ponieważ dobra nowina ma dotrzeć aż po najdalsze krańce świata.

Jest ona nazywana Ewangelią pokoju. Pokój należy tutaj rozumieć przede wszystkim jako pełnię Bożego panowania nad światem, które zapewnia pomyślność i szczęście wszystkim, którzy do Niego należą.

Pokój jest rezultatem przyjęcia Jezusa za swojego Pana, jest konsekwencją wygranej walki z siłami zła. Nie będzie prawdziwego pokoju na ziemi, dopóki ludzie nie przyjmą Ewangelii i nie zaczną nią żyć. Tylko rozprzestrzenianie się Ewangelii może powstrzymać demoniczne siły zła, jakie zagrażają światu.