Wielkanoc

Sobota w Oktawie Wielkanocy

Z Ewangelii według świętego Marka
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

 

Od samego początku Kościół jest ze swojej natury misyjny. Oznacza to, że Jego zadaniem jest nieść światło wiary każdemu stworzeniu na całym świecie. Jezus Chrystus nie przyszedł tylko do małej grupki ludzi, którzy Go poznali i z Nim chodzili, ale do każdego, kto zapragnie zbawienia.
Każdy Chrześcijanin jest zobowiązany do głoszenia wiary, do dawania świadectwa własnego życia, do nauczania i występowania w imieniu Pana.

Modlitwa
Bądź uwielbiony Zmartwychwstały Panie!
Radujemy się Twoim Zmartwychwstaniem oraz miłością którą nam dajesz.
Spraw, abyśmy mogli już teraz wkraczać w Twój świat, świat Zmartwychwstałego Pana czasu i wieczności.

 

Spraw, abyśmy w tym świecie byli świadkami Twojego Zmartwychwstania. Podobnie jak takimi świadkami była Maria Magdalena i dwaj uczniowie idący do Emaus i Jedenastu w Wieczerniku.
Niech nasza wiara rodzi się, umacnia i wzrasta z tajemnicy Twojego Zmartwychwstania.
Panie, oddajemy Ci nas samych i nasze rodziny.
Wierzymy, że nas kochasz i dodajesz nam sił w chwilach naszych słabości.
Panie, po Zmartwychwstaniu swoim uczniom przyniosłeś pokój, aby wyzwolić ich z lęku i wprowadzić duchowy porządek.
My także prosimy o dar Twojego pokoju, który uporządkuje nasze niespokojne myśli.

 

Panie, pragniemy doświadczyć Twojej obecności w naszych sercach, gdy nie możemy uczestniczyć w tajemnicy Eucharystii w naszych kościołach, z naszym pasterzem.

 

Ty Panie jesteś wśród nas. Ty nas przemieniasz, leczysz i usuwasz zło z naszych serc.
Matce Miłosierdzia zawierzamy pokój i miłość w naszych rodzinach.
Bądź uwielbiony Zmartwychwstały i Miłosierny Panie! Amen.