Wielki Post

Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu ♦WIELKI POST♦

Miecz

Nie wystarczy się bronić przed śmiertelnym wrogiem, jakim jest Diabeł, trzeba także atakować! Ostatnia część opisu zbroi, to miecz. Mieczem jest słowo Boże. Duch Święty daje chrześcijaninowi ten miecz, aby się nim posługiwał w walce ze złym duchem.