Wielkanoc

Poniedziałek VI Tygodnia Okresu Wielkanocnego

Kim była Lidia? Pochodziła z Tiatyry położonej w Azji Mniejszej, na obszarze dzisiejszej Turcji. Jako pobożna Żydówka czciła jednego, prawdziwego Boga. Lidia jest pierwszą nawróconą na chrześcijaństwo Europejką. To w jej domu zaczyna się spotykać wspólnota chrześcijańska.

Miasto Tiatyra istniało w czasach Pawła i już dawno było znane jako centrum wytwarzania farby do purpury. Czytamy, że Lidię łączyły z jej miastem pochodzenia stosunki handlowe; sprzedawała tkaniny farbowane tą królewską barwą. Materiał farbowany królewską purpurą był towarem luksusowym, i tylko królowie oraz ludzie bogaci mogli sobie normalnie pozwolić na kupienie go. Ponadto Lidia miała dom,
w którym mieszkała nie tylko ona, ale także jej domownicy i goście.

Była zamożną kobietą o dość wysokim statusie. Posiadała bowiem majątek, który pozwolił jej na prowadzenie własnego biznesu – sprzedawała purpurę zamożnym Rzymianom z Filippi. Pewnego dnia jednak spotkała mężczyznę, który mówił o Chrystusie.

Było to nad rzeką. Lidia, jako pobożna Żydówka, modliła się wraz z innymi w dzień szabatu. W miejscach, w których nie było synagogi, spotykano się właśnie nad wodą, by dokonać rytualnych obmyć. W tym samym czasie przyszedł tam św. Paweł, by rozmawiać z ludźmi zgromadzonymi w tym miejscu. Lidię bardzo zainteresowało to, co mówił apostoł. Zaczęła się przysłuchiwać.

W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.

To właśnie wśród nich była Lidia.  Lidia była tą, która bała się Boga. Być może szukała w swoim życiu prawdy i szczęścia. Nie wiemy, czy bogactwo sprawiło, że inni ją szanowali. Może to był właśnie moment, w którym szukała Kogoś, kto dał by jej największe szczęście. Tak się stało. To spotkanie ją odmieniło.

Lidia się nawróciła.

To piękne wydarzenie spowodowało, że nie mogła stać w miejscu. Chciała poznać Boga jeszcze bardziej. Mimo iż w obyczaju żydowskim nikomu nie mieściło się w głowie, by kobieta zapraszała mężczyzn do domu, Lidia to zrobiła:

Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu – powiedziała – to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim.

Święty Paweł był tym wyraźnie zmieszany. Pewnie nie spodziewał się takiej reakcji. Jak czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, Lidia wręcz wymusiła to na nich. To wydarzenie dało początek ośrodkowi chrześcijaństwa w Filippi. Odtąd do domu Lidii przychodzili chrześcijanie, tworząc pierwszą w tych okolicach wspólnotę. Co działo się potem, niestety nie wiadomo. Być może św. Lidii przyszło umrzeć za wiarę, a być może dzieliła się z innymi swoim świadectwem nawrócenia?

Litania do św. Lidii

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Królowo wyznawców,
Święta Lidio,
Bojąca się Boga,
Pochodząca z zamożnego rodu,
Gorliwa w pobożności,
Mieszkanko Tiatyry,
Sprzedawczyni purpury,
Uważnie wsłuchująca się w słowa Boże,
Otwarta na działanie łaski,
Przyjmująca chrzest z ręki Apostoła Narodów,
Uczennico św. Pawła Apostoła,
Oddana sercem Jezusowi,
Wprowadzająca Chrystusa do swego domu,
Odznaczająca się niezwykłą gościnnością,
Gromadząca drugich na modlitwie,
Gorliwa wyznawczyni Chrystusa,
Pełna ofiarności dla dzieł Bożych,
Pełniąca uczynki miłosierdzia,
Niezwykle ofiarna dla potrzeb Kościoła,
Wspierająca Apostołów w ich potrzebach,
Przykładzie miłości Boga i bliźniego,
Niezawodna w wierności Panu,
Pełna ufności w Bogu,
Wzorze czystości obyczajów,
Przykładzie gorliwości i poświęcenia,
Patronko oddanych Chrystusowi,
Nieugięta w przeciwnościach,
Pełna radości w służbie Pana,
Apostołko Ewangelii Chrystusowej,
Orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Lidio
W:Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, ześlij na nas Ducha tej wiedzy i miłości do Ciebie, którym napełniłeś Twoją Służebnicę, św. Lidię; wspomagaj nas, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie szczerze, całym sercem i czystą duszą, a pomnażając naszą wiarę i miłość podobali się Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.