Wielkanoc

Poniedziałek V tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Św. Jan Paweł II, Jasna Góra, Polska

Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!
Zwięzłe słowa. Wymowne. Zakorzeniły się w naszej pamięci i w naszym sercu. Wypowiadając te słowa: Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, dajemy świadectwo duchowej obecności Bogarodzicy pośród pokoleń zamieszkujących polską ziemię.

Te słowa świadczą o tym, że wierzymy w miłość, która nas stale ogarnia. Ta miłość zrodziła się u stóp krzyża, kiedy Chrystus  zawierzył Maryi swojego ucznia Jana: Oto syn Twój. Wierzymy, że w tym jednym człowieku zawierzył Jej każdego człowieka.

Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to dlatego, że wierzymy w tę miłość. Że jest szczególnie obecna w znaku Jasnogórskiej Ikony.

Miłość to znaczy: być przy Osobie, którą się miłuje. Miłość  to znaczy pamiętać. Chodzić niejako z obrazem umiłowanej Osoby w oczach i w sercu. Miłość to wreszcie czuwać.