Uncategorized

Pielgrzymka do Bałucianki – ogłoszenie

16 kwietnia 2023r. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia odpust w Bałuciance.

Z tej okazji panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Króliku Polskim zapraszają wszystkich chętnych na pielgrzymkę do Bałucianki.

Wyjście o 9:30 od kościoła parafialnego w Króliku Polskim.

Suma odpustowa o godz. 11:30.