Wielki Post

Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu ♦WIELKI POST♦

LECZENIE Z CHOROBY GNIEWU

Gniew jest grzechem i jako taki może i musi być pokonany w procesie nawrócenia. Nie odbędzie się bez łaski Jezusa Chrystusa.

Szczególną trudność stanowią sytuacje, w których człowiek gniewa się
z powodu doznanej rzeczywiście krzywdy i nie może przebaczyć. Albo nie potrafi, choć chciałby, albo zaprawiony goryczą świadomie nie chce. Zwłaszcza ten drugi przypadek jest niepokojący.

Gniew jest tutaj chęcią odwetu i prowadzi do czynów mających na celu wyrządzenie komuś krzywdy. Motyw zemsty jaskrawo sprzeciwia się przykazaniu miłości.

Święty Paweł – ten, który doświadczył biczowania, kamienowania, wygnania, uwięzienia, pisze w Liście do Rzymian błogosławcie, a nie złorzeczcie oraz nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Prymas Stefan Kardynał Wyszyński mówił: Ten zwycięża – choćby był powalony i zdeptany – kto miłuje. Kto nienawidzi, już przegrał.