Wielki Post

Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu ♦WIELKI POST♦

Hełm
Hełm jest bardzo ważnym elementem uzbrojenia, ponieważ ochrania głowę żołnierza. W walce człowiek może łatwo stracić głowę, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Hełm jest określany jako dający zbawienie.

Zbawienie jest darem Bożym, łaską darmo otrzymaną. Jak można „zbawienie” włożyć sobie na głowę?

Kto myśli o swoim zbawieniu i zbawieniu innych ten w chwilach pokus nigdy nie traci głowy, trzeźwości sądu, poczucia realizmu sytuacji. Św. Jerzy, który przez całe swoje życie troszczył się o swoje i innych ludzi zbawienie uczy nas, aby nie tracić głowy nawet w najtrudniejszych życiowych sytuacjach.