Wielki Post

II Niedziela Wielkiego Postu ♦WIELKI POST♦

Modlitwa

Św. Jerzy zanim stoczył walkę ze Smokiem, to wykonał znak krzyża. To najprostsza modlitwa. Jako człowiek wierzący wiedział, że każdej walce ze złem ma towarzyszyć modlitwa.

Modlitwa jest jak klamra spinająca wszystkie nasze wysiłki. Modlitwa wspiera nasze świadectwo dawane Ewangelii słowem i życiem. Modlitwa jest najważniejszym punktem dnia wierzącego. Bez modlitwy nie można wygrać duchowej wojny. Jest ona wsparciem artyleryjskim w walce z mocami ciemności. Modlitwa przemienia świat i czyni go ludzkim, czyli tak naprawdę Bożym.

Bez systematycznej modlitwy pogubimy się w życiu. Bez systematycznej modlitwy nie dojdziemy do celu. Nie osiągniemy zwycięstwa. Trzeba przypuszczać, że Smok zadomowił się w Silenie, gdyż mieszkańcy tego miasta zapomnieli o potrzebie modlitwy. Nie weszli w relację z prawdziwym Bogiem.

Św. Jerzy przypomina każdemu z nas, że życie chrześcijanina jest nieustanną walką. Chociaż doskonale wiemy, że Bóg jest miłością i nieustannie obdarza nas swoimi łaskami, nie możemy nigdy zapominać, że „diabeł jak smok ryczący, krąży, aby nas pożreć, tak jak pożerał owce i ludzi.

Dlatego musimy być zawsze gotowi, uzbrojeni w wiarę, nadzieję i słowo Boże, aby mu się przeciwstawić. Dlatego nie wolno nam ustawać w modlitwie
i błaganiu z dziękczynieniem.