Wielkanoc

II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Bożego Miłosierdzia ♦WIELKANOC 2021♦

Z Ewangelii według św. Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki,
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha,
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.

W ósmym dniu od Wielkanocy, w oktawę Twego, o Panie, Zmartwychwstania, Kościół przeżywa Niedzielę Miłosierdzia. To dzień, w którym wszystkie dary zmartwychwstania zostają dopełnione. Dajesz Kościołowi Dar ponad inne dary, posyłasz swoim uczniom Ducha Świętego, źródło wszystkich darów. To Ktoś, Osoba, Ten, który jest Twoją, o Jezu, jednością z Ojcem. O ten dar dziś wołamy. Tego daru pragniemy. Tego Ducha na nowo przyjmujemy, aby był naszym wewnętrznym Przewodnikiem.

Napełnij nas, miłosierny Jezu, darami Twego Ducha, darem mądrości, która ogarnia wszystko, darem rozumu i rady, męstwa i umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Umocnieni tymi darami pragniemy być świadkami Tego miłosierdzia wobec ludzi.