Wielkanoc

Czwartek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół dziękuje również Bogu za to, że Chrystus jest sędzią świata: Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jest sędzią sprawiedliwym.

W tym określeniu na pierwszy plan wysuwa się to, że nagrodzi skrzywdzonych. Kto żyje uczciwie i nie krzywdzi, potrafi przebaczyć swoim winowajcom. I on czeka na wyrok Jezusa, wiedząc, że dla niego ten wyrok będzie pomyślny. Każdy skrzywdzony zostanie z tytułu sprawiedliwości przez samego Boga nagrodzony.

Czekamy z nadzieją na sąd. Z nadzieją i radością nie dlatego, że winni zostaną ukarani, bo to żaden powód do radości. Ktoś przecież będzie cierpiał. Ale czekamy na wyrok, w którym Bóg nagrodzi nas za każdy dobry czyn, za każdą dobrą decyzję. A przecież tych dobrych decyzji w naszym życiu są tysiące. Jest ich wiele razy więcej aniżeli tych niedobrych.