Wielkanoc

Czwartek VI Tygodnia Okresu Wielkanocnego

Z Dziejów Apostolskich

Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu „czciciela Boga”, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.

ROZWAŻANIE

Szlakiem Apostoła wyruszamy z Aten do Koryntu. To odległość około 90 kilometrów. Po lewej stronie widać wciąż morze. Tuż przed Koryntem droga prowadzi przez sześciokilometrowy przesmyk między Morzem Egejskim a Jońskim. Przekraczamy Kanał Koryncki, wybudowany ponad 100 lat temu, choć precyzyjnie zaplanowany już w starożytności przez Nerona. W czasach Pawła statki przeciągano tutaj na specjalnych wozach na torach. Korynt był miastem portowym dla dwóch mórz, i to był główny powód jego starożytnej potęgi.

Wędrując między greckimi miastami, to waśnie w Koryncie Paweł pozostał najdłużej, aż półtora roku. To do Koryntian napisał dwa długie listy. To właśnie tu odniósł największy sukces. A przecież po klęsce w Atenach mógł czuć zniechęcenie i lęk. Korynt w I wieku po Chr. był rzymską metropolią handlową i gospodarczą, symbolem zamożności i zepsucia obyczajów. Żyła tutaj też potężna wspólnota żydowska. Paweł znajduje oparcie w Akwili  i Pryscyli, Żydach z Rzymu, którzy tutaj znaleźli schronienie i tak jak Paweł zajmowali się wyrobem namiotów. Apostoł naucza w synagodze. Choć sam przełożony synagogi Kryspus przyjmuje Ewangelię, to jednak znowu napotyka na sprzeciw. Opór jest tak duży, że Paweł decyduje się zaprzestać przemawiania do Żydów i skoncentrować się na nauczaniu pogan.

Młody Kościół powoli rośnie, są w nim biedni, bogaci, niewolnicy, wyzwoleńcy, panowie, małżonkowie, samotni, wdowcy, dawniejsi poganie i Żydzi. Ruiny starożytnego Koryntu położone są parę kilometrów za dzisiejszym miastem. Nad ruinami góruje siedem doryckich kolumn ze świątyni Apollina.

Dzieje Apostolskie odnotowują, że Paweł zostaje oskarżony przez Żydów przed rzymskim prokonsulem imieniem Gallio. Ten jednak wypędza ich z sądu, nie zamierzając zawracać sobie głowy „żydowskimi” problemami religijnymi.