Wielkanoc

Czwartek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Człowiek – rolnik, ogrodnik, sadownik jest współpracownikiem Stwórcy.
O głębi tego powołania myślał Norwid, gdy pisał, że rolnik jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą zdrój świętych myśli wydobywa z nieba.

Rolnicy, a na swój sposób także i hodowcy, ludzie wsi, mają na co dzień do czynienia z tajemnicą życia, ukrytą w symbolu ziarna i jajka. Wszystko można wyprodukować, ale nie da się w fabryce czy laboratorium stworzyć ani ziarna, ani jajka. W tych sprawach człowiek jest bezsilny i zdany na naturę.
A właściwie na Boga, który sam jeden jest Twórcą i Dawcą życia.

Rolnik doskonale wyczuwa, że życie jest święte, jest darem Bożym, nad którym człowiek nie ma władzy. Rolnicy z tą tajemnicą obcują na co dzień, są świadkami Boga i Jego działania w świecie. Praca na roli uczy człowieka pokory i szacunku dla Boga, dla natury. Rolnik jest współpracownikiem Boga. Wypełnia odwieczną misję uprawiania ziemi, by przynosiła plony, rodziła pokarm i podtrzymywała życie ludzi.  Praca na roli pokazuje też, jak ważna jest współpraca człowieka z Bogiem i jak potrzebne jest harmonijne współistnienie ze światem przyrody.