Wielkanoc

Czwartek V tygodnia Okresu Wielkanocnego ♦WIELKANOC 2021♦

Piękne słowo ojczyzna, zbudowane na słowie ojciec, jest rodzaju żeńskiego, jakby chciało połączyć w idealną całość miłość ojcowską i macierzyńską. Polacy zawsze to wyczuwali. Szacunek dla kobiety był w naszym narodzie większy niż dla ojca.

To sprawiło, że w chwilach szczególnych zagrożeń szukano pomocy, nawet na polach bitwy, u Matki Bożej. Tak było pod Grunwaldem, gdy uderzono w Krzyżaków z hymnem Bogurodzica na ustach i w sercach. Tak było w czasie potopu szwedzkiego, gdy król Jan Kazimierz składał śluby przed wizerunkiem Matki Bożej i gdy o. Kordecki organizował obronę Jasnej Góry. Tak było również w owianym legendą tzw. cudzie nad Wisłą, w starciu z wojskami bolszewików.

Szacunek dla kobiety przechowywany w sercach Polaków pozwalał im traktować Ojczyznę jako dom, w którym bije serce Ojca i Matki. To matczyne serce stało się domem w pełnym tego słowa znaczeniu. Współczesne losy Polski wzywają wszystkich wierzących katolików do ponownego odkrycia roli kobiety i matki w naszym narodzie. Taki też jest sens kierowania kroków i wzroku w stronę Jasnej Góry. Jakie są zadania, które należy wykonać w najbliższym czasie?

Otoczyć szacunkiem każdą kobietę, i to już od chwili jej narodzenia. Wychowanie wartościowej kobiety to jedno z pilnych zadań. Kobieta bowiem stoi na straży rodziny i domu.

Należy dowartościować rolę kobiety jako matki. Macierzyństwo jest zagrożone z jednej strony przez niepłodność wielu małżeństw, z drugiej przez przesuwanie w życiu młodych małżonków decyzji o poczęciu dziecka na czas po zorganizowaniu mieszkania, zwiedzeniu świata i zwiększeniu zawartości konta w banku. W tej hierarchii wartości dziecko ma być pierwsze, nawet jeśliby trzeba było zrezygnować z wygodnego mieszkania.

Trzecie zagrożenie jest zawarte w modelu rodziny z jednym dzieckiem. Jeśli mamy myśleć o jutrze Ojczyzny, warunkiem jej życia jest rodzina posiadająca przynajmniej troje dzieci. Należy szczególnie dowartościować i wspierać rodziny wielodzietne. To są dziś często bohaterzy.

Rozpocznijmy od dziękczynienia za wszystkie wielkie i kochające matki. Dziękujmy Bogu za każdą kobietę, która umie kochać macierzyńskim sercem.

Niech poraniona twarz Matki Chrystusa na Jasnej Górze będzie wezwaniem do otarcia łez z twarzy każdej kobiety. Niech Jej oblicze rozpromieni się nad nami. W promieniach mądrej i wielkiej macierzyńskiej miłości wiele ran i słabości
w naszym domu, jakim jest Polska, zostanie wyleczonych.