Wielki Post

Czwartek ♦WIELKI POST♦

Po co rekolekcje?

Rekolekcje wielkopostne to wyjątkowe wydarzenie, które co roku wpisuje się
w historię każdej parafii. Należy postawić pytanie czy współczesnemu chrześcijaninowi, który tak bardzo jest zajęty różnymi sprawami, często ważnymi,  potrzebne jest takie wydarzenie, które trwa trzy dni i wzywa do kolejnych obowiązków. To czy współczesny chrześcijanin wejdzie
w rekolekcje i je przeżyje najlepiej jak potrafi, zależy od miłości, którą ma do Jezusa, wspólnoty parafialnej, bliźniego i siebie samego.

Prorok Izajasz i św. Paweł u progu Wielkiego Postu powiedzieli nam po co jest ten czas.

1.Spotkanie z Bogiem, który wszystkim okazuje miłosierdzie i żadnego ze stworzeń nie ma w nienawiści.

2.Potrzeba nawrócenia się do Boga całym sercem.

3.Bóg daje nam czas zbawienia, czyli czas, w którym będzie wyzwalał nas
z grzechów.

4.Potrzeba naśladowania Jezusa.

5.Bóg chce rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać.

6.Odnowienie swojej kondycji duchowej, psychicznej i fizycznej.

Modlitwa o dobre przeżycie rekolekcji

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię, o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji
w naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy
i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski. Panie, dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi Jego uczniowie. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących
w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam wskazał, jaka jest Boża wola
i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.

Matko Miłosierdzia i św. Józefie wspierajcie nas swoim wstawiennictwem
u Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN

Pod Twoją obronę