Majówki

8 maja 2020 • MAJÓWKI •

Pod koniec XIX wieku Królik Polski liczył ponad 700 mieszkańców, w większości obrządku łacińskiego, natomiast w Króliku Wołoskim mieszkało około 400 osób, obrządku greckokatolickiego.

Na przełomie XIX i XX wieku wielu mieszkańców udało się na emigrację do Ameryki.

Podczas I wojny światowej, jesienią 1914 roku, nacierające oddziały armii rosyjskiej, usiłowały zdobyć karpackie przełęcze.

Austriacy stawili zacięty opór. Działania wojenne spowodowały spalenie części zabudowań. W maju 1915 roku, po bitwie gorlickiej, wycofujący się Rosjanie dopełnili dzieła zniszczenia.