Okres Zwykły

8 lutego ♦OKRES ZWYKŁY♦

Jezus podczas swojej publicznej działalności uzdrawiał wielu ludzi, którzy do niego przybywali lub byli przynoszeni przez najbliższych. Uzdrowienia były znakiem przychodzącego Królestwa Bożego oraz zwycięstwa Jezusa nad złem. Zmartwychwstały Chrystus kontynuuje swą misję zbawczą w Kościele. Swoje zbawcze dzieło realizuje przez powołanych przez siebie Apostołów oraz ich następców, którymi są wszyscy biskupi. Współpracownikami biskupów są księża, którzy włączają się w posługiwanie służące zbawieniu.

Ten proces zapoczątkował sam Jezus, który posyłając uczniów, aby głosili Ewangelię, dał im władzę wypędzania złych duchów i uzdrawiania z różnych chorób. Dar uzdrawiania uczniowie otrzymali od Jezusa nie dla samych siebie czy dla ukazywania własnej mocy. Mogli uzdrawiać tylko w imię Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że tym, który uzdrawiał był Jezus. Misja uzdrawiania będzie trwała do końca świata.

Na początku misję głoszenia Ewangelii, której towarzyszyło uzdrawianie chorych podjęli Apostołowie. Dzieje Apostolskie opisują działalność świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy głosili dobrą nowinę i uzdrawiali chorych. Oprócz tych konkretnych uzdrowień Dzieje Apostolskie mówią o uzdrowieniach dokonywanych przez uczniów Chrystusa w sposób ogólny: Wiele znaków
i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Modlitwa i choroba. Czy można połączyć te dwie, przecież zupełnie inne rzeczywistości? Na to pytanie odpowiada nam św. Jakub, który w swoim liście napisał: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim
i namaścili go olejem w imię Pana.  A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Modlitwie pełnej wiary winno towarzyszyć namaszczenie olejem. Bardzo często używano go jako lekarstwo. Uzdrowienie dokonuje się mocą skutecznej obecności Chrystusa zmartwychwstałego. Modlitwa ma być modlitwą pełną wiary. Chory to człowiek, który w chorobie doświadcza swojej słabości
i bezradności. Modlitwa wypływająca z wiary to dobra i skuteczna modlitwa. Tylko taka modlitwa może przynieść określone efekty, czyli zbawienie, uzdrowienie fizyczne, umocnienie w walce ze złym duchem oraz odpuszczenie grzechów.