Rozważania o Sercu Jezusa

8 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

ODNOWIENIE
AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA cz.3

Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie
w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych.

Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.