Rozważania o Sercu Jezusa

8 czerwca 2020 •NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE•

Wchodząc do cerkwi w Bałuciance naszym oczom ukazuje się piękny ikonostas.  W strefie prazdników dostrzegamy 12 ikon malowanych temperą na desce. Pochodzą one z II połowy XVIII wieku. Dwanaście ikon przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Jakże wiele w tych ewangelicznych wydarzeniach jest miłości i dobroci.

Ofiarowanie Maryi w świątyni i Zwiastowanie

Narodzenie Pańskie i Ofiarowanie Dzieciątka w świątyni

Chrzest Jezusa w Jordanie i Ucieczka do Egiptu

Ostatnia Wieczerza i Zmartwychwstanie

Zesłanie Ducha Świętego i Przemienienie na Górze Tabor

Pokłon Trzech Króli i Scena fundacyjna

Bp. Józef Zawitkowski, fragmenty

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne

Dobroć i miłość

to dary, na które nie zasłużyłem

i za które nigdy nie zdołam

odpłacić.

Tylko Bóg jest dobry,

jest samą dobrocią.

Więcej:

Bóg jest miłością.

– Nauczycielu dobry!

– Nie nazywajcie Mnie dobrym,

tylko Bóg jest dobry.

– Ale co ja mam czynić,

aby być dobrym człowiekiem?

– Zachowuj przykazania.

– Które?

– Wszystkie.

Będziesz miłował Pana, Boga swego,

całym swoim sercem,

całą swoją duszą,

całą swoją mocą

i całym swoim umysłem,

a swego bliźniego

jak siebie samego.

– Panie, ja to wszystko

zachowuję od dziecka.

– A chcesz być więcej dobry

i mocniej kochać?

– Chcę.

– To zostaw to wszystko, co masz

i chodź za Mną.

– Nie dam rady.

– To zostań w domu,

ale będziesz tylko trochę dobry

i będziesz chodził smutny.