Majówki

7 maja 2020 • MAJÓWKI •

W Króliku Polskim spłonął kościół, który odbudowano  w 1647 roku i powiększono o murowaną zakrystię. Ocalała natomiast cerkiew w Króliku Wołoskim. W połowie XVIII wieku świątynię w Króliku Polskim zniszczył pożar. W 1754 roku wzniesiono nowy kościół, ufundowany przez biskupa przemyskiego Wacława Sierakowskiego. Drewniany obiekt przetrwał do naszych czasów.

Cerkiew w Króliku Wołoskim, ze względu na zły stan techniczny rozebrano i w 1843 roku zbudowano nową, murowaną p.w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja.

W 1657 roku znowu obie miejscowości zmagały się z najazdem wrogich wojsk. Tym razem były to oddziały Jerzego II Rakoczego. W 1667 roku zbójcy obrabowali obie wsie, paląc kilkanaście zabudowań. W latach 1768 – 1772 w tym rejonie konfederaci barscy stoczyli kilka potyczek z Rosjanami. W latach 1872 – 1873 epidemia cholery zabiła około 60 mieszkańców.