Adwent

7 grudnia ♦ADWENT♦

Z Ewangelii według św. Łukasza

Jezus widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy.

Bóg nie podzielił dziejów na okres ciemności i jasności. Nie podzielił ludzi na tych, których odkupił, i tych o których zapomniał.