Rozważania o Sercu Jezusa

7 czerwca 2020 •NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE•

Na modlących się i zwiedzających cerkiew w Bałuciance uważnie spoglądają oczy Proroków i Apostołów.

SERCE JEZUSA, SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SKARBNICO

Skarbnica to miejsce, skrzynia,

gdzie zbiera się rzeczy cenne, skarby.

Nie słyszałem jednak

o takiej skarbnicy,

w której przechowuje się

sprawiedliwość i miłość.

Bóg jest sprawiedliwy,

bo za dobre wynagradza,

a za złe karze.

Ale sprawiedliwość idzie zawsze

przed miłością.

Nie można kogoś kochać,

jeśli się nie jest wobec niego

sprawiedliwym.

W Starym Testamencie

sprawiedliwy to tyle

co u nas święty.

Znamy mężów sprawiedliwych:

Święty Józef,

starzec Symeon,

a wcześniej:

Abraham,

Noe,

patriarchowie,

prorocy.

To mężowie sprawiedliwi.

Mój Pan, Jezus Chrystus,

jest sprawiedliwy,

ale i miłosierny,

bo przebacza i nie pamięta.

Serce Jezusa,

w Tobie jest skarbnica

sprawiedliwości i miłości.