Okres Zwykły

6 lutego ♦OKRES ZWYKŁY♦

Serce Maryi naszym ratunkiem

Siostra Łucja napisała: Pan zsyła lekarstwo proporcjonalnie do rany. Tym lekarstwem jest Niepokalane Serce Maryi, poświęcenie się Jemu i pierwsze soboty. Skorzystajmy z tego lekarstwa danego nam na ratunek w trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć.

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Na to pytanie Łucja otrzymała odpowiedź w kaplicy w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku. Jezus powiedział jej wówczas: „Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1.Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

2.Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.

3.Bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu z jednoczesnym uznawaniem Jej wyłącznie za matkę człowieka.

4.Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;

5.Bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach”.

Cztery warunki nabożeństwa

Spowiedź w intencji wynagradzającej. Do sakramentu pokuty można przystąpić innego dnia, czy kilka dni wcześniej. Przed spowiedzią można odmówić taką modlitwę: Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Komunia św. wynagradzająca. Należy ona do istoty nabożeństwa pierwszych sobót. Konieczne jest, aby ją przyjmować w pierwszą sobotę miesiąca w intencji wynagradzającej. Tę intencję należy wzbudzić w swym sercu przed przyjęciem Ciała Pańskiego.

Różaniec wynagradzający. Nie różni się on zasadniczo od różańca odmawianego w inne dni. Ważne jest, aby pamiętać o wynagradzającej intencji. Zaleca się odmówić na początku różańca, przed Najświętszym Sakramentem, modlitwę Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej: Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Po każdym dziesiątku odmawiamy modlitwę, którą Matka Boża przekazała dzieciom w Fatimie w lipcu 1917 roku: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

15-minutowe rozmyślanie nad treścią tajemnic różańca w intencji wynagradzającej. To rozmyślanie jest charakterystyczne dla nabożeństwa pierwszych sobót. Nie wystarczy biernie odczytać tekst rozważań lub wysłuchać rozważania przygotowanego przez inną osobę. Gotowe teksty rozważań mają nam pomóc, aby rozmyślanie nad tajemnicami różańca stało się aktem naszej duchowej jedności z Niepokalaną Matką. Możemy rozmyślać nad jedną tajemnicą albo nad wszystkimi kolejnymi tajemnicami – wydarzeniami z życia Jezusa i Maryi. Takie przeżywanie tych tajemnic z Maryją ma kształtować nasze serce, upodabniać je do Jej Serca i sprawić, że nauczymy się patrzeć na świat i różne wydarzenia naszego życia Jej oczami – myśleć, czuć, reagować tak jak Ona.