Adwent

6 grudnia ♦ADWENT♦

Z Księgi proroka Izajasza

Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! – mówi wasz Bóg.

Głos się rozlega: drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.

Bóg jest tutaj. Bóg nie opuścił świata, nie pozostawił nas samych.