Okres Zwykły

5 lutego ♦OKRES ZWYKŁY♦

Agata zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Św. Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza.

Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić i oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać tortur, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć 5 lutego 251 r.

Św. Agata jest patronką, która chroni od pożarów i niebezpieczeństwa ognia. Stara tradycja głosi, że w czasie wybuchu wulkanu Etna, w rok po śmierci Agaty, mieszkańcy miasta Katania na Sycylii zwrócili się o pomoc do swojej świętej rodaczki i zostali ocaleni.

W polskiej tradycji ludowej 5 lutego ma miejsce poświęcenie chleba ku czci św. Agaty. W modlitwie poświęcenia przypomina się, że św. Agata jest u Boga szczególną orędowniczką w niebezpieczeństwie pożarów. Prosimy, aby Jezus Chrystus, Chleb Żywy, który zstąpił z nieba chroniły nas i nasze domy od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności. Chleb św. Agaty przechowujemy ze czcią w naszych domach. i mieszkaniach.

Modlitwa błogosławieństwa chleba ku czci św. Agaty
Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty jesteś Chlebem, który zstąpił z nieba, dziękujemy Ci za dar chleba, który dziś poświęcamy  ku czci św. Agaty, dziewicy i męczennicy; niech on za jej wstawiennictwem chroni nas i nasze mieszkania od niebezpieczeństwa pożaru i od innych przeciwności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen