Adwent

5 grudnia ♦ADWENT♦

Z Ewangelii według św. Mateusza

Jezus widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.