Rozważania o Sercu Jezusa

5 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

Panie Jezu Chryste, Ty przez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swoją Ofiarą Krzyża obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.

W jedności z Kościołem i jego Matką Maryją, przez Jej pośrednictwo proszę Cię w intencji, którą Ojciec Święty polecił naszym modlitwom.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego wypełnienia w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów przygotowanych przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twojego Serca, abym świadczył w duchu i prawdzie, że Bóg jest miłością. Amen.