Adwent

4 grudnia ♦ADWENT♦

Z Psalmu 27(26)

Pan moim światłem i zbawieniem moim,

Kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia,

Przed kim miałbym czuć trwogę?