Boże Narodzenie

30 grudnia ♦BOŻE NARODZENIE♦

Bóg stał się dla nas darem. Ofiarował samego siebie. Ma dla nas czas.

On, Odwieczny, który jest ponad czasem, przyjął czas, wywyższył nasz czas
u siebie. Boże Narodzenie stało się świętem darów, abyśmy naśladowali Boga, który dał nam samego siebie. Pozwólmy, aby nasze serce, nasza dusza i nasz umysł zostały tą prawdą przeniknięte!

Nie zapomnijmy o prawdziwym darze: abyśmy sobie wzajemnie ofiarowali cząstkę nas samych! Byśmy ofiarowali sobie nawzajem swój czas. Byśmy znaleźli czas dla Boga. Wtedy znika niepokój. Wtedy rodzi się radość, wtedy nastaje święto.