Majówki

3 maja 2020 • MAJÓWKI •

Historia

Środkiem parafii wije się  Tabor. W dolinie rzeki były bardzo korzystne warunki do osadnictwa ludzi.

W 1389 roku, zarządzający wówczas Jaśliskami Zyndram z Maszkowic zezwolił Janowi Hanzlowi na lokację osady na prawie magdeburskim, między Desznem i Jaśliskami. Nowa wieś, nazwana od imienia zasadźcy Johanne, otrzymała w akcie lokacyjnym 90 łanów frankońskich, a Hanzel, pierwszy sołtys: 6 łanów, prawo do prowadzenia dwóch młynów i stawu rybnego.

W dokumencie lokacyjnym Zyndram zastrzegł sobie prawo sądzenia mieszkańców wsi w poważniejszych sprawach ( zabójstwo, gwałt, napad, śmiertelne pobicie). Początkowo osada liczyła siedem gospodarstw, miała karczmę i działało trzech rzemieślników.