Okres Zwykły

3 lutego ♦OKRES ZWYKŁY♦

Według tradycji św. Błażej urodził się w Cezarei Kapadockiej (dzisiejsza Turcja). Został lekarzem i z zaangażowaniem wykonywał swój zawód. Jednak
w pewnym momencie usłyszał w sercu głos Boga wzywający go do innych zadań. Udał się na pustynię, gdzie zaczął prowadzić życie mnicha. Pragnął zbliżyć się do Boga poprzez posty i umartwienia, izolując się od ludzi. Jednak wieści o jego pobożnym życiu krążyły po całej krainie.

Gdy zmarł biskup Sebasty (dziś to tureckie miasto Sivas), mieszkańcy zgodnie wybrali Błażeja jego następcą. Wkrótce rozpoczęły się jednak krwawe prześladowania chrześcijan. Błażej był zmuszony ukrywać się w jednej
z górskich jaskiń. Mimo to nie zrezygnował z powierzonej funkcji i nadal pełnił duszpasterskie obowiązki. Zapamiętano, że często siadywał przed grotą, karmiąc zwierzęta i błogosławiąc je.

Ktoś go niestety zdradził i doniósł władzom o miejscu jego pobytu. Biskup Błażej został aresztowany i osadzony w więzieniu. Nie wyrzekł się wiary
i podtrzymywał na duchu innych więźniów. Wtedy także uzdrowił w cudowny sposób syna pewnej kobiety, któremu ość przebiła gardło, co groziło uduszeniem. Próbując złamać biskupa, poddano go okrutnym torturom. Po długich męczarniach został ścięty mieczem w 316 r. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 3 lutego.

Litania do św. Błażeja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Błażeju, szlachetny w swoim człowieczeństwie,
Święty Błażeju, wzorze życia chrześcijańskiego,
Święty Błażeju, przykładzie gorliwości biskupiej,
Święty Błażeju, pocieszycielu smutnych i strapionych,
Święty Błażeju, gorliwy o chwałę Bożą,
Święty Błażeju, zabiegający o wzorowe życie chrześcijan,
Święty Błażeju, nieugięty w świętej wierze,
Święty Błażeju, mężnie znoszący złość oprawców,
Święty Błażeju, przyozdobiony palmą męczeństwa,
Święty Błażeju, patronie lekarzy i służby zdrowia,
Święty Błażeju, obdarzony łaską leczenia chorób gardła,
Święty Błażeju, opiekunie chorych i cierpiących,
Święty Błażeju, wspomożycielu w każdej potrzebie.

Przez męczeństwo świętego Błażeja obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha, wysłuchaj nas, Panie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj nam, Panie, abyśmy zawsze zachowali nienaruszoną wiarę,
Przez męczeństwo świętego Błażeja spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia,
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki szatana, ciała i świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Błażeju.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas swoja opieką i wybaw od chorób i zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty dzień dzisiejszy uświęciłeś męczeństwem świętego Błażeja.
Ty udzieliłeś mu także pośród innych łask i tej szczególnej, aby Twoją mocą leczył wszelkie choroby gardła. Pokornie prosimy Twego niewysłowionego miłosierdzia, abyś swoją łaską pobłogosławić jabłka, które lud wierny Tobie dzisiaj z pobożnością przyniósł do poświęcenia. Niechaj ci, którzy ich skosztują, wyzwoleni od wszelkich schorzeń gardła i każdej innej choroby duszy i ciała, przez zasługi i wstawiennictwo świętego Błażeja, Męczennika odzyskają pełnię zdrowia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.